Selecteer een pagina

Wij vinden uw privacy belangrijk

Lees hier onze privacy verklaring

DEKOTECH

Privacy verklaring 

Dekotech b.v., gevestigd aan de Braillestraat 17, 2691 HX ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dekotech b.v. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dekotech b.v. houdt zich te allen tijde aan de wet en respecteert uiteraard uw privacy.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dekotech b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (van de door u opgegeven contactpersoon en/of contactpersonen);
– Adresgegevens (van het bedrijf en/of de locaties waar onze dienstverlening van toepassing is);
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Dekotech b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Onze dienstverlening aan u goed te kunnen uitvoeren;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dekotech b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens in iedere geval zo lang als de contractuele samenwerking loopt en daarna tot maximaal 1 jaar na afloop van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dekotech b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dekotech b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Dekotech b.v. werkt niet met geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dekotech b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@dekotech.nl

Dekotech b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Dekotech b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Dekotech b.v. heeft te allen tijde het recht deze privacy verklaring aan te passen indien daar aanleiding voor is.

Google Analytics:
Dekotech maakt gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de wijze waarop onze bezoekers de website bereiken en hoe ze deze gebruiken. Zo kunnen we onze website optimaliseren. Conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij:

  • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat de eindgebruiker anoniem is;
  • ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

 

PRIVACY

's-Gravenzande

Braillestraat 17 2691 HX

Direct contact

+31 654 72 82 62 +31 174 44 33 31

EMAIL

info@dekotech.nl

Open chat